انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری
نمونه connection string برای SQL Server Express - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری (http://forum.a00b.com)
+-- انجمن: سوالها و مقاله های آموزشی (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: مقاله های آموزشی (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: نمونه connection string برای SQL Server Express (/showthread.php?tid=81)نمونه connection string برای SQL Server Express - ali - 08-18-2017 11:28 AM

کد:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
    </configSections>
    <connectionStrings>
        <add name="WindowsFormsApplication1.Properties.Settings.Database1ConnectionString"
            connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Database1.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True"
            providerName="System.Data.SqlClient" />
    </connectionStrings>
</configuration>