ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دانلود گزارش کارآموزی رایگان مددکاری کمیته امداد
10-14-2020, 10:57 PM
ارسال: #1
دانلود گزارش کارآموزی رایگان مددکاری کمیته امداد
عنوان گزارش : مددکاری

موسسه کارورزی: کمیته امداد امام خمینی

استاد :

تهیه کننده گان :

دانشجوی رشته مددکاری اجتماعی ورودی 1387

برای انجام دادن بخشی از تکالیف درس کارورزی مددکاری فردی
فهرست مطالب
عنوان...........................................................................​.......................................صفحه
مقدمه : 8
تاریخچه موسسه : 9
وظایف موسسه: 10
اهداف موسسه: 11
گروه هدف موسسه: 11
خدمات موسسه: 12
نحوه ارائه خدمات: 13
ساختار فیزیکی موسسه: 13
مشکلات کمیته امداد: 13
نشانی موسسه: 13
چارت سازمانی کمیته امداد مرکزی اصفهان: 15
هدف مددکاری فردی: 16
خدمات مددکاری در کمیته امداد: 17
اعتیاد : 18
مواد چیست؟ اعتیاد یعنی چه؟ معتاد کیست؟ 18
تاریخچه مواد مخدر: 19
معتاد کیست: 19
شایع ترین مواد مورد مصرف در ایران: 19
اثارمصرف سیگار: 19
شایع ترین موامخدر: 20
الف-اثار کوتاه مدت: 20
ب-اثار دراز مدت : 20
انواع موادمخدر: 20
دسته بندی مواد اعتیادآور: 21
انواع مصرف مواد: 22
دواصل در اعتیاد: 23
1-اصل وابستگی 23
2-اصل تحمل 23
تقسیم بندی مواد اعتیاد آور: 24
مخدرها ی سنگین ومخدرها ی سبک : 24
عوامل موثر برای ایجاد اعتیاد: 24
1-عوامل فردی: 24
2-عوامل خانوادگی: 24
3-عوامل اجتماعی: 25
عوارض اعتیاد: 25
روش های درمان: 25
چه باید کرد؟ 26
قوانین ایران درباره اعتیاد: 26
تاریخچه کنترل بین المللی مواد مخدر : 27
نظریات مختلف در مورد علل سوء مصرف مواد مخدر: 28
الف)نظریه های زیست شناختی 28
ب)نظریه های روان شناختی 29
ج)نظریه های جامعه شناختی 29
راهکارهای مناسب برای مبارزه با مواد مخدر: 30
علل بازگشت به مواد مخدر: 32
مراکز درمانی وبازپروری: 33
واکنش جامعه به سوء مصرف مواد مخدر: 34
نکات درمان: 34
استفاده از طب سوزنی در ترک اعتیاد: 35
آماری از مراکز پژوهشی ترک اعتیاد: 35
اعتیاد(سبب شنا سی ودرمان آن) 36
توزیع فراوانی نسبی معتادان کل کشور بر حسب علل گرایش به اعتیاد: 37
نتیجه گیری: 37
پیوست: 40
مشخصات خانواده مددجو: 40
مراحل مختلف کار با فرد: 41
مطالعه به منظور تشخیص و شناخت مشکل: 41
پیشنهاد وارائه طرح کمکی : 42
طرح کمکی: 42
پیشنهاد مددکار : 42
ارزیابی مشکل از نظر مددکار: 42
پیگیری: 43
پتانسیل های موجود در موسسه : 44
جدول سوسیومتری خانواده مددجو 44
نمودارجدول سوسیومتری 45
آزمون افسردگی در جلسه اول: 48
نمودار آزمون افسردگی 49
آزمون اضطراب 50
نمودار آزمون 51
آزمون افسردگی در جلسه دوم: 54
نمودار آزمون افسردگی 55
آزمون اضطراب 56
نمودار آزمون اضطراب 57
آزمون افسردگی 59
نمودار آزمون افسردگی 60
آزمون اضطراب 61
نمودار آزمون اضطراب 63
آزمون افسردگی 65
نمودار آزمون افسردگی 66
آزمون اضطراب 67
نمودار آزمون اضطراب 69
گزارش ادامه کار مددکار اجتماعی: 71
بازدید از منزل آقای م.ح 71
نمودار افسردگی 71
نمودار آزمون 73
آزمون اضطراب 74
نمودار آزمون اضطراب 75
Minitab 16 76
آزمون افسردگی 76
نمودار کلی آزمون افسردگی 78
Minitab آزمون 78
آزمون اضطراب 78
آزمون کلی اضطراب 80
منابع: 81

مقدمه :
(یسئلونک ماذا ینفقون ما انفقتم من خیر فللوالدین واللاقربین والیتامی والمساکین وابن سبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم.)
(ای پیغمبر از تو سوال می کنند در راه خدا چه انفاق کنیم بگو هر چه از مال خود انفاق کنید درباره پدر و مادر و نزدیکانت و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان رواست و هر کار خیری می کنید خداوند از ان اگاه است)
فقر از مهمترین مسائل و دردهای جوامع بشری است و قسمت بزرگی ازتلاشهای انسان و جوامع و مکتب ها در مبارزه با این مشکل خلاصه می شود علی رغم پیشرفتهایی که در بیشتر شئون نصیب انسان گشته هنوز آمار افراد فقیر و تنگ دست که در تامین امرار معاش خود در مانده اند بالاست و سیستم های اقتصادی حاکم بر کشورها در حل این مشکل سخت درمانده اند.
اسلام که دینی متنی بر ایدئولوی الهی وبینش توحیدی است به این مسئله اندیشیده وراه حل هایی راارائه داده است دراین ارتباط رسیدگی ومراقبت ازبیماران معلولان از کارافتادگان واسیران- ایتام- زنان بی سرپرست- سالمندان درراه ماندگان- مصیبت زدگان اسیب دیدگان مستمندان ومحرومان رامطرح وازجمله وظایف حکومت اسلامی وامت مسلمان قلمداد نموده است کمیته امداد امام خمینی به عنوان نهادی جوشیده از انقلاب شکوهمند اسلامی وبا الهام از تعالیم تعالی بخش رسیدگی به مسائل ومشکلات مددجویان ومحرومان درتمامی زمینه های ممکن رادر راس برنامه ها واقدامات خود قرارداده که می توان به تامین هزینه های خوراک پوشاک و مسکن- درمان- تحصیل واموزش- اشتغال- ازدواج اشاره نمود .
انسان موجودی است در حال رشد وکمال که یک بعداز رشد اورا رشد جسمی شامل می شود اودر بدوتولد موجودی ضعیف وناتون است ورفته رفته دوران شیرخوارگی کودکی نوجوانی جوانی وپیری راپشت سر میگذارد این انسان در مسیر زندگی خود همواره بایک رشته عوامل ناراحتی نظیر درد ورنج وبیماری دست به گریبان می باشد کمتر کسی را می توان یافت که درطول عمرخود مبتلابه درد ورنجی نشده باشد این دردو رنج جسمی متاسفانه هم بیشتراز هر کسی سراغ محرومین ودرماندگان میرودعلت نیز روشن است سو تغذیه -عدم رعایت کامل مسا ئل بهداشتی عدم دسترسی امکانات ضروری درمانی وعدم پیگیری کامل امور درمانی رااز جمله اهم این علل میتوان ذکرکرد بسیاری ازبخشها شهرها فاقد مراکز درمانی مجهز هستند وبرخی از تخصص ها حتی در شهرستانها ومراکز استانها نیز وجود ندارد وتنها مختص شهر تهران است بسیاری از افراد نیازمند ومحروم جامعه قادر به تامین بالای درمانی که بیش از10درصد هزینه های غیر خوراکی رابه خود اختصاص داده نمی باشند ولذا به طور طبیعی امکان بهره وری ازامکانات بهداشتی ودرمانی موجود رااز دست مید هند لذا این نهاد با عنایت به اهمیت موضوع ونیاز ضروری محرمان جامعه ازبدو تشکیل ومطابق اساسنامه مصوب وبنا به دستورات موکد مسئولین محترم نظام بخصوص حضرت امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به محرومان تحت پوشش و نیازمندان غیر تحت پوشش را در زمره برنامه های اصلی وماموریتهای محوله خود قرار داده ودراین ارتباط موثری ارائه داده است.
اسلام درزمینه خدمات وحمایت های فردی و اجتماعی کاملترین و عالی ترین برنامه ها را ارائه داده ومنابع عظیمی در تامین هزینه های مربوطه به ان را پیش بینی کرده است قران مجیددراغلب موارد در مورد خدمات اجتماعی برنامه های همه جانبه ارائه داده که امروزه می تواند بهترین الهام بخش موسسات و نهادهای رفاهی باشد از جمله چگونگی سرپرستی ایتام -انفاق واحسان به نیازمندان اجتماعی جامعه اسلامی باشد.(پایان نامه، ملیانیان، 1386)
تاریخچه موسسه :
سابقه شکل گیری وپی ریزی تشکیلات این نهاد به سالهای قبل از پیروزی انقلاب وحدودا سال 1342برمی گردد که تعدادی از انقلابیون اول نهضت اسلامی که در زمره همراهان وهمزمان حضرت امام خمینی قرار داشتند وبعضا مسئولان فعلی این نهاد می باشند از طرف معظم له ماموریت رسیدگی به خانواده زندانیان سیاسی نیازمندان مبارز رابه عهده داشتند اقدامات حمایتی وامدادی این بزرگان خصوصا درزمان اوج گیری انقلاب اسلامی یعنی سالهای 56و57 که مبارزات امت مسلمان به اوج خود رسیدواعتصاب وتحصن همه جا را فراگرفت با حمایت گسترده وفراگیر از اعتصابیون وخانواده زندانیان سیاسی ونیازمندان جامعه سیر صعودی یافت باپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی واغازفعالیت مجدد بخشهای اداری اقتصادی و فرهنگی کشورلزوم حمایت از نیازمندان درصدر برنامه نظام قرار گرفت ودقیقا 22روزپس از پیروزی انقلاب اسلامی درتاریخ14 اسفند ماه 1357 هجری شمسی (مطابق با7 ربیع الثانی 1399هجری قمری و5مارس 1397میلادی)کمیته امداد امام به عنوان دومین نهاد انقلابی باصدور حکم پر خیر وبرکت وتاریخی حضرت امام خمینی برای مدت نامحدود به منظور تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران وولایت فقیه درحمایت وامدادمحرومان ومستضعفان وخودکفا کردن انان تاسیس گردید کمیته امداد امام نهادی انقلابی ومردمی غیر انتفاعی عام المنفعه دارای شخصیت حقوقی مستقل واستقلال مالی اداری واستخدامی است که تحت نظارت عالیه ی معظم ولایت مطلقه ی فقیه اداره میشود مرکز اصلی ان درتهران است ودر تماسی شهرستانها واکثر بخشهای کشورودر بعضی نقاط خارجی ازکشور دارای شعبه می باشد شورای مرکزی که پس از ولایت فقیه عالی ترین رکن این نهاد می باشد مسئولیت کلی کارها وامورراعهده داراست اعضای این شورا عبارتند ازاقایان حاج حبیب الله عسکراولادی -حاج سیدرضانیری- حاج حبیب الله شفیق وحاج ابوالفضل حاجی حیدری این نهاد تحت نظر مستقیم مقام معظم رهبری (ولی فقیه)قرار داردواساسنامه اول ان در مورخ1366 توشیح وتایید حضرت امام خمینی واساسنامه دوم ان درمورخ 29/9/80به تایید مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای مد ظله العالی رسیده است.
کمیته امداد امام خمینی ره به عنوان نهادی جوشیده از بطن انقلاب شکوهمند اسلامی و با الهام ازتعالیم تعالی بخش مقدس تلاش در جهت شناخت انواع محرومیت و رنج وکمبود نارسایی های مادی ومعنوی افراد و خانواده های محروم کوشش جدی برای پیشگیری از اسیب ها و مسائل اجتماعی در خانواده های تحت پوشش و همچنین کوشش جدی دریافتن محرومان و امداد ممکن است . در حد ضرورت برای رفع محرومیت انان که در راس خود قرار داده است این نهاد در حال حاضر در برنامه های پنج ساله اول -دوم وسوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی کشور به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی کشور مطرح بوده و بیش از 75درصد گروها را تحت پوشش قرار داده است.
وظایف موسسه:
بررسی و شناخت انواع محرومیت های مادی ومعنوی نیازمندان
بررسی و ارایه ی پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های اجرایی طرحها برنامه ها وروش های مناسب برای رفع محرومیت های نیازمندان در ابعاد مختلف
فراهم نمودن امکانات لازم به منظور خود کفا کردن افراد از طریق ایجاد اشتغال واعطای وام
ایجاد تسهیلات لازم جهت ارایه ی خدمات بهداشتی و درمانی
ارائه ی خدمات فرهنگی واموزشی به خانواده
ارائه ی حمایت ها و خدمات موردی برای مشکلات ناشی از حوادث و بلایا
ارائه ی خدمات مشاوره و مددکاری و حمایت های لازم حقوقی و به افراد و خانواده نیازمند
حمایت نیازمندان خارج از کشور براساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی
اهداف موسسه:
هدف از تشکیل کمیته امداد امام خمینی (ره)ارئه خدمات حمایتی ومعیشتی وفرهنگی برای نیازمندان و محرومان داخل وخارج از کشور به منظور تامین خود اتکایی تقویت و رشد ایمانی و حفظ کرامت انسانی می باشد.
فرهنگ انفاق و ایثار ارتباط با موسسات خیریه و همچنین انجام اموری که بر حسب تکلیف قانونی یا تخصیص اعتبار به امداد محول می شود.
کمیته امداد، با هدف یاری محرومان و مستضعفان، امداد درماندگان و آسیب دیدگان و خودکفا کردن آنان تشکیل یافته است. هدف اساسی این نهاد، تلاش در راه شناخت انواع محرومیت ها، نارسایی های مادی و معنوی و نیز کمبودهای افراد و خانواده های محروم است. برخی از اهداف کمیته امداد، کوشش برای برطرف ساختن محرومیت
خانواده ها، از راه اعطای کمک های بلاعوض، وام و ایجاد کار مناسب و نیز تأمین مسکن در مناطق مختلف کشور است. در دین مبین اسلام نیز لزوم حمایت از محرومان از نکات مهم است. از این رو، امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: «کسی که به مسلمان فقیری احترام کند، روز قیامت در حالی خداوند را ملاقات می کند که از او راضی است».
گروه هدف موسسه:
هرموسسه هدف وگروه هدف دارد که متناسب با ان خدماتی را ارائه می دهند گروه هدف در کمیتا امداد اقشار مختلف جامعه از جمله:
1_حمایت از خانواده زندانیان :بر این اساس در سال 1357بنا به تصمیم هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه حمایت از خانواده زندانیان به کمیته امداد امام خمینی واگذار گردید کمیته امداد نیز در پی این واگذاری پس از تنظیم وابلاغ آیین نامه ها ودستور العمل های مربوطه کار حمایت از افراد مشمول را آغاز کرد .
2-تامین مسکن مددجویان:کمیته امداد مسئله تامین مسکن مددجویان را از یاد نبرده ودر کنار سایر خدمات خود در راستای تامین حداقل ما یحتاج و نیازهای ضروری نیازمندان تحت حمایت درامر تامین مسکن ان ها فعالیت و خدمات قابل توجهی داشته است
3- برنامه خود کفایی مددجویان: کمیته امداد با الهام از آموزه های آسمانی اسلام، همواره سعی بر این دارد که اصولی ترین و شایسته ترین خدمات را به مددجویان تحت حمایت خود برساند. بر همین اساس، طرح ها و فعالیت های خودکفایی را در رأس برنامه های خود قرار داده است. بدیهی است که نخستین قدم و اساسی ترین اقدام در این باره، ایجاد روحیه خوداتکایی و اعتماد به خود و روحیه علاقه به کار و عدم اتکا به دیگران است.
4-ایجاد اشتغال زایی:طرح خود کفایی و اشتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت به اجرا گذاشته شده لذا این نهاد از سال 1370به بعد اقدام به اشتغال زایی کرد .
5-امداد به اسیب دیدگان
6-حمایت از خانواده های بی بضائت
7-امدادو فقرزدایی:-فقر از موضوعاتی است که بی توجهی به آن، باعث ایجاد بحران اجتماعی خواهد شد و آثار زیان باری بر جامعه وارد خواهد کرد. فقر، جامعه را به نیستی می کشاند و با دامن گیر شدن آن در جامعه، کسی حاضر به دفاع از حکومت نشده، جامعه به سوی شکست اقتصادی و سیاسی نزدیک می شود. از این رو، امام علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر دستور می دهد که با توده مردم و طبقه پایین و نیازمندان مدارا و به آنها کمک کند تا جامعه به ویرانه تبدیل نشود؛ زیرا این توده مردم هستند که از دین و حکومت پشتیبانی می کنند، نه گروهی خاص که در اطراف حاکم جامعه قرار دارند.(گزارش کمیته امداد امام خمینی، ص 355-151-85-12-11-10)
خدمات موسسه:
ارائه خدمات مشاوره وفرهنگی –خدمات بهداشتی-کمک به تعمیر مسکن –کمک به رفع سو تغذیه-خدمات خود کفایی- طرح محسنین وشفا –وام درمانی –بیمه خدمات درمانی- ارائه خدمات اجتمایی همچون اکرام ایتام –خدمات مددکاری-خدمات وامی-خدمات حقوقی.
نحوه ارائه خدمات:
خدمات فرهنگی:از طریق ثبت نام در واحد فرهنگی شاخه وتحویل مدارک وشرکت در کانون ها و مراجعه مستقیم مددجو به واحد فرهنگی
خدمات بهداشتی:انتخاب مددجویان واجد شرایط و اقدام جهت اجرایی نمودن طرح پس از ارسال گزارشات مربوطه به استان در مقاطع مشخص شده
خدمات حقوقی:مراجعه مددجو به مددکار وارجاع به رئیس اداره جهت تایید و ارسال مدارک به مدیریت شهرستان
خدمات اکرام:ارجاع پرونده مستمری به واحد اکرام و بررسی شرایط وافتتاح حساب بای یتیم وپیدا کردن حامی
ساختار فیزیکی موسسه:
کمیته امداد مرکزی واقع در خیابان فردوسی نبش منوچهری دارای هزار متر مربع زمین ودارای یک همکف ودو طبقه ساخت در هر طبقه حدود 40عدد اتاق که در هر اتاق حدود دو تا سه نفر کارمند دارد ساعت کاری کمیته از ساعت 7:30صبح تا 14:30دقیقه بعدظهراست وهمه روزه به غیر از جمعه در خدمت عموم مردم است .
مشکلات کمیته امداد:
کمیته امدادمشکل خاص وحادی ندارد بیشتر مشکل کمیته امداد کمبود امکانات مالی است که با در دست داشتن امکانات مالی بیشتر بهتر می توانند خدمات بیشتری را در خدمت مددجو ها قرار دهند.
نشانی موسسه:
اصفهان خیابان فردوسی نبش خیابان منوچهری کمیته امداد مرکزی امام خمینی (ره)

پست الکترونیکی:esfamar@yahoo

نمابر دبیرخانه:2225393 تلفن موسسه:03112220096چارت سازمانی کمیته امداد مرکزی اصفهان:


http://www.emdad.ir چارت سازمان:

هدف مددکاری فردی:
موضوع مددکاری مجموعه موضوعات مربوط به روابط ومناسبات انسانی است یعنی در ارائه خدمات حرفه ای دادوستد بین انسان ومحیط اجتماعی او موردنظر است وچهار زمینه عمده زیر مطرح می شود: الف-کارکرد افراد خانواده ها گروههاوجوامع انسانی ب-برنامه ریزی هاوسیاستگذاری های مربوط به رفاه اجتماعی ج-تهیه وتدوین لوایح وطرحهای قانونی در زمینه خدمات اجتماعی ورفاهی وتوسعه علوم وفنون حرفه ای به طور کلی می توان گفت که موضوع مددکاری اجتماعی انسان وجوامع انسانی است وتمامی زمینه هایی راکه انسان به وسیله ان احاطه شده یا به نوعی تاثیر گزار بر انسان هستند شامل می شود می توان موضوع مددکاری رااز دیدگاه جامعه شناختی ویا وروان شناختی مورد توجه وتحلیل قرار داد ومثلا موضوع مددکاری رااز دید ساخت گراها کارکردگراها فور مالیست ها بررسی کرد ولی ضرورتی برای چنین روشی ملا حظه نمی شود انچه لازم است به اختصار بیان شود این است که موضوع مددکاری اجتماعی انسان ودستاوردهای انسانی است که در این محدوده فرهنگ به مفهوم عام نهادهای اجتماعی به خصوص نهاد خانواده سازمانهای اجتماعی را به خصوصی سازمانهایی که خدمات حرفه ای مددکاری اجتماعی ازطریق انها ارائه می شود می توان نام برد یعنی مددکار اجتماعی در خصوص روابط متقابل انسان، نهادها وسازمان های اجتماعی ومیزان تاثیروتاثر انها نسبت به همدیگر ایفای وظیفه می کند وبرای توفیق انجام وظایف حرفه ای لازم است شناخت کافی از انسان به عنوان محور وزیر ساز مددکار اجتماعی داشته باشد بر این اساس بحث انسان شناسی در مددکاری اجتماعی جایگاه و اهمیت ویژه ای را پیدا می کند.
البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در روشهای مددکاری اجتماعی ممکن است ظاهراً موضوع مورد نظر متفاوت از هم می باشد .به عنوان مثال؛ در مددکاری فردی موضوع مددکاری ((فرد)) است؛ در مددکاری گروهی ((گروه))؛در مددکاری جامعه ای ((جامعه))؛در مدیریت اجتماعی ((سازمان)) و ... ولی آنچه مسلم است در مجموعه این مفاهیم انسان به عنوان اصلی ترین عامل و محور اساسی موضوع مطرح می شود.

مطالعه ادامه در فایل word اصلی 81 صفحه ای ضمیمه . . . لطفا پس از دانلود یک فاتحه رفتگان مرا میهمان فرمائید . . .

کد:
پسورد تمامی فایلها
www.a00b.com
لطفا کپی و پیست بفرمایین که به مشکل بر نخورین
(آ صفر صفر بی دات کام)فایل‌(های) پیوست شده
.zip  KaramooziMadad.zip (اندازه: 1.22 MB / تعداد دفعات دریافت: 12)


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان