آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 1,000
موضوع‌ها: 339
اعضا: 3
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.34
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.12
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0
تعداد ارسال‌های هر عضو: 333.33
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1.95
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: alialiali
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 66.67%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مقاله های مرتبط به رشته نرم افزار کامپیوتر (با 390 ارسال , 66 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مقاله های تجارت الکترونیکی (138 پاسخ)
مقاله های مدیریت استراتژیک (71 پاسخ)
ساختار ویروسها و برنامه های مخرب کامپیوتری (50 پاسخ)
قصص القرآن (40 پاسخ)
سی ان سی چیست (38 پاسخ)
نکته های مفید و حرفه ای در اس کیو ال سرور SQL Server (37 پاسخ)
اصول هزینه یابی (33 پاسخ)
نکته های مفید و حرفه ای در سی شارپ C# (22 پاسخ)
همه چیز در مورد ERP توضیح اینکه erp چیست (20 پاسخ)
مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستمها (19 پاسخ)
آموزش Microsoft access (17 پاسخ)
بررسی پایگاه داده SQL Server و دستورات آن (14 پاسخ)
همه چیز در مورد بلوتوث Bluetooth (13 پاسخ)
نحوه ارائه صورتهای مالی (10 پاسخ)
نکته های مهم در مدیریت (5 پاسخ)
مقاله های تجارت الکترونیکی (96,813 بازدید)
به سلامتی سه تن ، رفیق ناموس وطن (78,390 بازدید)
نکته های مفید و حرفه ای در اس کیو ال سرور SQL Server (74,503 بازدید)
مقاله های مدیریت استراتژیک (61,036 بازدید)
ساختار ویروسها و برنامه های مخرب کامپیوتری (51,256 بازدید)
آموزش Microsoft access (50,569 بازدید)
بررسی پایگاه داده SQL Server و دستورات آن (50,438 بازدید)
نکته های مفید و حرفه ای در سی شارپ C# (44,390 بازدید)
سی ان سی چیست (31,927 بازدید)
اصول هزینه یابی (30,340 بازدید)
همه چیز در مورد ERP توضیح اینکه erp چیست (27,363 بازدید)
نحوه ضمیمه کردن (Attach) پایگاه داده در SQL Server 2008 (24,245 بازدید)
مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستمها (22,625 بازدید)
همه چیز در مورد بلوتوث Bluetooth (19,026 بازدید)
پروژه های برنامه نویسی (13,666 بازدید)