آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 810
موضوع‌ها: 195
اعضا: 3
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.4
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.1
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0
تعداد ارسال‌های هر عضو: 270
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 3.15
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: alialiali
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 66.67%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مقاله های مرتبط به رشته نرم افزار کامپیوتر (با 382 ارسال , 58 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مقاله های تجارت الکترونیکی (138 پاسخ)
مقاله های مدیریت استراتژیک (71 پاسخ)
ساختار ویروسها و برنامه های مخرب کامپیوتری (50 پاسخ)
سی ان سی چیست (38 پاسخ)
نکته های مفید و حرفه ای در اس کیو ال سرور SQL Server (37 پاسخ)
اصول هزینه یابی (33 پاسخ)
نکته های مفید و حرفه ای در سی شارپ C# (22 پاسخ)
همه چیز در مورد ERP توضیح اینکه erp چیست (20 پاسخ)
مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستمها (19 پاسخ)
آموزش Microsoft access (17 پاسخ)
بررسی پایگاه داده SQL Server و دستورات آن (14 پاسخ)
همه چیز در مورد بلوتوث Bluetooth (13 پاسخ)
نحوه ارائه صورتهای مالی (10 پاسخ)
مفاهیم پایگاه داده SQL Server (5 پاسخ)
نکته های مهم در مدیریت (5 پاسخ)
نکته های مفید و حرفه ای در اس کیو ال سرور SQL Server (40,365 بازدید)
نکته های مفید و حرفه ای در سی شارپ C# (25,086 بازدید)
بررسی پایگاه داده SQL Server و دستورات آن (24,333 بازدید)
مقاله های مدیریت استراتژیک (19,083 بازدید)
به سلامتی سه تن ، رفیق ناموس وطن (18,593 بازدید)
آموزش Microsoft access (18,486 بازدید)
نحوه ضمیمه کردن (Attach) پایگاه داده در SQL Server 2008 (17,091 بازدید)
مقاله های تجارت الکترونیکی (14,509 بازدید)
ساختار ویروسها و برنامه های مخرب کامپیوتری (13,204 بازدید)
پروژه های برنامه نویسی (11,148 بازدید)
اصول هزینه یابی (9,890 بازدید)
همه چیز در مورد ERP توضیح اینکه erp چیست (8,611 بازدید)
ایجاد گزارش بدهکار بستانکار مانده حساب بالانس حساب با SQL Server (7,410 بازدید)
نحوه تعریف JOB در SQL Server بخش اول (7,397 بازدید)
سنندج سال 1372 منازل سازمانی لشگر 28 پیاده کردستان (7,220 بازدید)