آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 997
موضوع‌ها: 336
اعضا: 3
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.36
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.12
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0
تعداد ارسال‌های هر عضو: 332.33
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1.97
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: alialiali
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 66.67%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مقاله های مرتبط به رشته نرم افزار کامپیوتر (با 390 ارسال , 66 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مقاله های تجارت الکترونیکی (138 پاسخ)
مقاله های مدیریت استراتژیک (71 پاسخ)
ساختار ویروسها و برنامه های مخرب کامپیوتری (50 پاسخ)
قصص القرآن (40 پاسخ)
سی ان سی چیست (38 پاسخ)
نکته های مفید و حرفه ای در اس کیو ال سرور SQL Server (37 پاسخ)
اصول هزینه یابی (33 پاسخ)
نکته های مفید و حرفه ای در سی شارپ C# (22 پاسخ)
همه چیز در مورد ERP توضیح اینکه erp چیست (20 پاسخ)
مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستمها (19 پاسخ)
آموزش Microsoft access (17 پاسخ)
بررسی پایگاه داده SQL Server و دستورات آن (14 پاسخ)
همه چیز در مورد بلوتوث Bluetooth (13 پاسخ)
نحوه ارائه صورتهای مالی (10 پاسخ)
نکته های مهم در مدیریت (5 پاسخ)
مقاله های تجارت الکترونیکی (93,698 بازدید)
نکته های مفید و حرفه ای در اس کیو ال سرور SQL Server (72,703 بازدید)
به سلامتی سه تن ، رفیق ناموس وطن (69,457 بازدید)
مقاله های مدیریت استراتژیک (59,228 بازدید)
ساختار ویروسها و برنامه های مخرب کامپیوتری (48,809 بازدید)
آموزش Microsoft access (48,501 بازدید)
بررسی پایگاه داده SQL Server و دستورات آن (48,290 بازدید)
نکته های مفید و حرفه ای در سی شارپ C# (43,380 بازدید)
سی ان سی چیست (30,859 بازدید)
اصول هزینه یابی (29,246 بازدید)
همه چیز در مورد ERP توضیح اینکه erp چیست (26,258 بازدید)
نحوه ضمیمه کردن (Attach) پایگاه داده در SQL Server 2008 (23,740 بازدید)
مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستمها (21,415 بازدید)
همه چیز در مورد بلوتوث Bluetooth (17,854 بازدید)
پروژه های برنامه نویسی (13,417 بازدید)