آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 978
موضوع‌ها: 318
اعضا: 3
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.39
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.13
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0
تعداد ارسال‌های هر عضو: 326
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 2.08
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: alialiali
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 66.67%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مقاله های مرتبط به رشته نرم افزار کامپیوتر (با 385 ارسال , 61 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مقاله های تجارت الکترونیکی (138 پاسخ)
مقاله های مدیریت استراتژیک (71 پاسخ)
ساختار ویروسها و برنامه های مخرب کامپیوتری (50 پاسخ)
قصص القرآن (40 پاسخ)
سی ان سی چیست (38 پاسخ)
نکته های مفید و حرفه ای در اس کیو ال سرور SQL Server (37 پاسخ)
اصول هزینه یابی (33 پاسخ)
نکته های مفید و حرفه ای در سی شارپ C# (22 پاسخ)
همه چیز در مورد ERP توضیح اینکه erp چیست (20 پاسخ)
مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستمها (19 پاسخ)
آموزش Microsoft access (17 پاسخ)
بررسی پایگاه داده SQL Server و دستورات آن (14 پاسخ)
همه چیز در مورد بلوتوث Bluetooth (13 پاسخ)
نحوه ارائه صورتهای مالی (10 پاسخ)
نکته های مهم در مدیریت (5 پاسخ)
مقاله های تجارت الکترونیکی (66,367 بازدید)
نکته های مفید و حرفه ای در اس کیو ال سرور SQL Server (57,154 بازدید)
به سلامتی سه تن ، رفیق ناموس وطن (52,129 بازدید)
مقاله های مدیریت استراتژیک (43,011 بازدید)
بررسی پایگاه داده SQL Server و دستورات آن (37,935 بازدید)
آموزش Microsoft access (37,609 بازدید)
نکته های مفید و حرفه ای در سی شارپ C# (35,270 بازدید)
ساختار ویروسها و برنامه های مخرب کامپیوتری (33,468 بازدید)
اصول هزینه یابی (21,613 بازدید)
نحوه ضمیمه کردن (Attach) پایگاه داده در SQL Server 2008 (21,157 بازدید)
سی ان سی چیست (20,867 بازدید)
همه چیز در مورد ERP توضیح اینکه erp چیست (19,527 بازدید)
پروژه های برنامه نویسی (12,492 بازدید)
مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستمها (12,361 بازدید)
همه چیز در مورد بلوتوث Bluetooth (12,326 بازدید)